Kremniczki Ferenc

fiatal gazda weboldala

bemutatkozom kép

Kremniczki Ferenc vagyok. Már gyermekkoromban lehetőségem volt megismerkedni szüleim révén a gazdálkodással. A megszerzett tudást, tapasztalatokat a munkám során folyamatosan használom.

2010. óta a főállású munkám mellett egy gazdaságban segítettem be gyakorlat és tapasztalat szerzése céljából. Hobbimmá vált a gazdálkodás, melyet szeretnék gazdaságom létrehozásával fő tevékenységre váltani. Fontos számomra a környezettudatos növénytermesztés és állattartás. Rendszeres felügyeletet látok el az állattartó telepeken, ahol a technológiai berendezések beszabályozását és ellenőrzését én végzem.

2014. évben az FVM által kiírt, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatások jogcímére nyújtottam be pályázatot, melyet siker koronázott. A pályázat benyújtásakor nagyon sok segítséget, biztatást kaptam leendő partnereimtől.

Gazdaságom elindításakor nem állt rendelkezésemre eszközállomány. A szüleim gazdaságában meglévő eszközállományra és az ott szerzett szakmai ismeretekre tudtam elindulni. Terveim között a gazdaságom évről évre való továbbfejlesztése szerepel.