Kremniczki Ferenc

fiatal gazda weboldala

főoldali kép

Juhtenyésztés

A pályázaton elnyert forrás egy részéből az első évben 3 Ha szántót, és 100 juhból álló állományt állítottam be. Tervem az, hogy ezt a juhállományt a következő években folyamatos fejlesztéssel tovább növeljem.

Kacsatenyésztés

2017-es évben a juhok mellett baromfitenyésztéssel is szeretnék foglalkozni, elsősorban kacsatenyésztéssel.

Növénytermesztés

Zömében saját célú felhasználásra termesztek növényeket, elsősorban burgonyát, búzát és kukoricát. A növények termesztése során figyelemmel vagyok a környezettudatos termesztésre, a vegyszerek optimális használatára.

Fiatal gazda pályázat

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatásra 2014-ben pályáztam. A támogatás célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú fenntartása volt.

A fiatal gazdálkodók támogatása vissza nem térítendő támogatás, melynek 90%-át az MVH előre kifizeti. A támogatás összege tetszőleges célra fordítható, mértéke az üzemeltetési időszak 4. évére vállalt üzemméret nagyságától függ.

Ez a támogatás nagy segítséget nyújtott terveim megvalósításához.